ISK Konto

I denna guide:

Ett ISK konto, eller investeringssparkonto, är en typ av konto som har skapats för att göra det enkelt att spara pengar i aktier, fonder och   strukturerade värdepapper.   Förkortningen ISK står för InvesteringsSparKonto.  Det är därför tekniskt sett fel att kalla det ett ISK konto eftersom det blir investeringssparkonto konto.  Termen ISK konto är dock mycket vanligt förekommande och vitt spridd.  Det kan därför inte sägas att vara fel att använda den även om den tekniskt sett är en tautologisk term.  Om du vill uttrycka dig helt korrekt är dock det bättre att säga bara ISK eller investeringssparkonto.

Hitta Bästa ISK Konto

Nedan kan du jämföra olika  investeringssparkonton och se vilket som passar dig bäst.  Vi rekommenderar Avanza eller Nordnet som vi anser är de två klart bästa valen.  De erbjuder de lägsta handelsavgifterna och det största utbudet av värdepapper att handle med. De erbjuder vidare allmänt bra villkor på sina ISK konton.    Huruvida du bör välja Avanza eller Nordnet är upp till dig.  De är relativt jämn bra val och många väljer att öppna en ISK hos båda eftersom detta ger dem tillgång till det bästa av

Sveriges 2 bästa investeringssparkonton

nordnet ISK

Handla gratis upp till 80 000kr

Betyg:Betyg 5 av 5 Bästa ISK

Information
Årsavgift:
0
Courtage:
0,00  %, lägst 0 kr
Handel med: Aktier, fonder m.m.
Fonder: 1500
Ränta: 0.00%

Öppna ISK konto

recension

avanza bank Investeringssparkonto

Handla gratis upp till 50 000kr

Betyg:
Betyg 5 av 5 Bästa ISK

Information
Årsavgift:
0
Courtage:
0,00 – 0,25 %, lägst 0 kr
Handel med:
Aktier, fonder m.m.
Fonder:
1300
Ränta:
0.00%

Öppna ISK konto

recension

NordNet och Avanza erbjuder de två bästa investeringssparkontona på den svenska marknaden.  De är nästan alltid det bästa valet för små sparare och nästan alla andra.  De gör det lätt att öppna ett konto, låta dig flytta värdepapper till och från din ISK och låter småsparare handla helt gratis utan att betala ett courtage.  Nordnet låter dig handla gratis så länge du har mindre än 80 000 kr på ditt konto.  Avanza låter dig handla gratis så länge du har mindre än 50 000 kr.  Ett tips är att öppna konto hos båda så att du kan handla gratis med upp till 130 000 kr (80 000 kr + 50 000 kr)

Bästa ISK konto för fonder

savr logoOm du vill handla med aktivt förvaltade fonder så är det enligt oss bästa investeringssparkonto du kan välja SAVR.  SAVR erbjuder rabatt på den årliga förvaltningsavgiften du betalar för dina fonder som du har köpt genom SAVR.  Du kan med andra ord sänka dina årliga avgifter och få behålla mer pengar genom att använda SAVR när du köper fonder.

Det kan vara en bra ide att ha ett ISK konto hos Avanza eller Nordnet för aktier, och ett hos SAVR för fonder.  Genom att använda flera olika konton så kan du dra nytta av de bästa som de olika mäklarna kan erbjuda.

Öppna ISK konto

recension savr investeringssparkonto

 

Andra banker som erbjuder investeringssparkonto (ISK)

seb Investeringssparkonto
Betyg:
Betyg 4 av 5
Information
Avgift:
  0
Courtage: 
0,09 %, Lägst 20 kr
Handel med: Aktier, fonder m.m.
Fonder: Ingen info
Ränta: 0.00%
recension SEB investeringssparkonto
nordea Investeringssparkonto
Betyg:
Betyg 4 av 5
Information
Avgift:
0
Courtage:
1- 99 kr, fast courtage 0,06 %
Handel med: Aktier, fonder m.m.
Fonder: 550
Ränta: 0.00%
recension nordea investeringssparkonto
handelsbanken Investeringssparkonto
Betyg:
Betyg 4 av 5
Information
Avgift:
0
Courtage:
0,09 %, lägst 99 kr
Handel med: Aktier, fonder m.m.
Fonder: 1000
Ränta: 0.00%
recension Handelsbanken investeringssparkonto
swedbank Investeringssparkonto
Betyg:
Betyg 4 av 5
Information
Avgift: 
0
Courtage:
0-99 kr
Handel med:
Aktier, fonder m.m.
Fonder:
550
Ränta:
0.00%
recension Swedbank investeringssparkonto
aktieinvest Investeringssparkonto
Betyg:
Betyg 4 av 5
Information
Avgift:
  0
Courtage: 
0,15 % (lägst 39 kr)
Handel med: Aktier, fonder m.m.
Fonder: 750
Ränta: 0.00%

 

fondab Investeringssparkonto
Betyg:
Betyg 4 av 5
Information
Avgift:
0
Courtage: 
0,00 – 0,25 %, lägst 0 kr
Handel med:
Bara fonder.
Fonder:
1800
Ränta:
0.00%

 

Danske Bank Investeringssparkonto
Betyg:
Betyg 3 av 5
Information
Avgift:
  0
Courtage: 
0,10 – 2,00 %
Handel med: Aktier, fonder m.m.
Fonder: 400
Ränta: 0.00%

 

länsförsakringar Investeringssparkonto
Betyg:
Betyg 3 av 5
Information
Avgift:
  0
Courtage: 
0,05 %, lägst 20 kr
Handel med: Aktier, fonder m.m.
Fonder: 1050
Ränta: 0.00%
skandiabanken Investeringssparkonto
Betyg:
Betyg 3 av 5
Information
Avgift:
  0
Courtage: 
0,044 – 0,40%
Handel med: Aktier, fonder m.m.
Fonder: 230
Ränta: 0.00%
Åkandsbanken Investeringssparkonto
Betyg:
Betyg 3 av 5
Information
Avgift: 
0
Courtage: 
0,30 – 0,45 % lägst 200 – 500 kr
Handel med:
Aktier, fonder m.m.
Fonder:
220
Ränta:
0.00%

Vad är ett investeringssparkonto (ISK)

Ett investeringssparkonto (ISK) är en typ av sparkonto.   Sparkontot är mycket enkelt att använda och du behöver inte skatta på kapitalvinster som uppstår i ett ISK konto.  Istället betalar du varje år en låg schablonskatt på värdet av sparkontot. Ett ISK konto är en mycket fördelaktig sparform med betydande lägre skatt än  vanliga sparkonton och depåer.

Ditt sparande i ett investeringssparkonto (ISK) är inte bundet utan du kan nära som helst sälja innehav, omplacera dina pengar eller ta ut pengar från kontot. Du behöver inte betala skatt på uttagna medel.    Du kan handla så mycket eller så lite som du vill på ISK konto.   Ett ISK konto låter dig handla med aktier, fonder och vissa andra värdepapper.

Aktier, fonder och andra tillgångar som du har på ditt investeringssparkonto (ISK) skall inte as upp i deklarationen.

Hur fungerar ett investeringssparkonto

Rent praktiskt så fungerar ett investeringskonto på samma sätt som en vanlig aktiedepå.  Du sätter in pengar på ditt konto som du sedan kan använda för att handla med aktier, fonder och andra värdepapper. Du kan köpa och sälja värdepapper så mycket som du vill.  Att köpa och sälja aktier och fonder fungerar precis på samma sätt  som i en depå och du använder samma gränssnitt för att köpa och sälja värdepapper.  Skillnaden mellan en vanlig depå och ett ISK konto ligger primärt i hur dina tillgångar beskattas.

  •  I en vanlig depå så betalar du ingen skatt på dina aktier eller fonder tills den dag du säljer dem.  När du säljer dem måste du betala skatt på den kapitalvinst som uppstår.  Kapitalvinst beskattningen motsvarar 30% av kapitalvinster. Detta kan motsvara betydande belopp. Speciellt om du har ägt värdepappren under en längre tid och de har gått upp mycket i värde.
  • I ett investeringssparkonto (ISK) så behöver du inte betala någon vinst på kapitalvinster.  Det spelar ingen roll hur mycket pengar du tjänar.  Du måste aldrig betala kapitalvinstskatt.  Istället betalar du en årlig schablonskatt.  Den årliga schablonskatt beräknas på det genomsnittliga värdet på ditt ISK konto under det gångna året.  Schablonskatten motsvarar för närvarande mindre än 0.5% av portföljens värde.  Skatten är m.a.o. lägre än den förvaltningsavgift många fonder tar ut.  Ett investeringssparkonto (ISK) leder ofta till att du måste betala betydligt mindre skatt än en vanlig depå.  Läs mer om ISK skatt.

Vem får öppna ett ISK konto?

Öppna Isk konto mes bankIDFör att kunna öppna ett investeringssparkonto (ISK) måste du ha ett svenskt personnummer och vara bosatt i Sverige.  Om du har detta kan du snabbt öppna ett konto med hjälp av bankID. Att öppna ett ISK konto med BankID tar mindre än 5 minuter. Om du inte har något bankID måste du göra en anmälan på papper.  Detta tar längre tid och det kan ta mellan 1 och 2 veckor innan du får information om ditt nya konto hemskickat till dig.

Får man ha mer än ett konto?

Ja, du får ha hur många investeringssparkonto (ISK) du vill.  Det finns inga begränsningar.

Kan företag öppna investeringssparkonto (ISK)?

Nej juridiska personer såsom företag får inte använda sig av investeringssparkonton.  Dessa är bara tillgängliga för privatpersoner och får bara användas för privat sparande.  Du får med andra ord inte öppna ett i ditt namn och använda det för att handla för ditt företag.  Om du gör det kan upplägget genomlysas och du kan tvingas betala kapitalvinstskatt i efterhand.

Vad får du spara i?

Ett ISK konto låter dig spara i en lång rad olika finansiellt instrument.  Exakt vilka värdepapper du kan investera i kan variera mellan olika banker.  Vissa banker såsom t.ex. Avanza och Nordnet låter dig spara i ett mycket brett utbud av värdepapper medan andra banker erbjuder ett mer begränsat utbud.  Ett exempel på detta är Fondab ISK som bara låter dig investera i fonder och inget annat.

Exempel på värdepapper som får ingå i ett investeringssparkonto inkluderar fonder, aktier, obligationer, aktieindexobligationer, warranter och likvida medel.

För att få utgör en del av en ISK måste aktier vara upptagna till handel på en reglerad marknad (börs) eller MTF-plattform inom EU/EES eller på en motsvarande marknad utanför EES. Aktier som är listade på NASDAQ eller NYSE får med andra ord utgöra en del av ett ISK konto trots att de inte är upptagna för handel inom EU /EES. Aktier som inte är upptagna till handel, dvs sk onoterade aktier får inte utgöra en del av ditt investeringssparkonton.

Du får heller inte lägga aktier i ett bolag där du eller närstående direkt eller indirekt äger mer än 10% i ditt isk konto.

Delar i fåmansbolag får inte lagras i ett investeringssparkonto.

Flytta ISK konto

Du får vanligtvis flytta ditt ISK konto från en bank till en annan. Du får också flytta enskilda tillgångar mellan olika ISK konton.  Du måste ofta betala en avgift om du vill flytta enskilda tillgångar.  Läs mer om att flytta investeringssparkonton.

Flytta till ISK konto

Du får flytta värdepapper från ett annat konto till ditt ISK.  Skattemässigt kommer detta dock ses som att du har sålt dina värdepapper och köpt dem på nytt i ditt investeringssparkonto.  Om värdepappret har gått upp i värde sedan du först köpte det så måste du med andra ord betala kapitalvinstskatt om 30% av den vinst som uppstått.  Skillnaden mellan priset du köpte den för och marknadspriset vid tidpunkten för flytten.

Flytta från kapitalförsäkring till  investeringssparkonto?

Man får inte flytta värdepapper eller andra tillgångar från en kapitalförsäkring till ett ISk konto.

Insättningsgaranti och investerarskydd

ISK Konton omfattas av både den statliga insättningsgarantin och investerarskyddet.

  • Investerarskyddet skyddar upp till 250 000 kronor om en värdepappersförvaltare går i konkurs.  Det skyddar inte mot att aktier eller fonder går ner i värde eller mot att bolag som du äger aktier i går i konkurs. Det skyddar bara mot förluster som kan uppstå när en förvaltar går i konkurs. Om du äger aktier förblir dessa dina även om mäklaren går i konkurs.
  • Insättningsgarantin skyddar upp till 950 000 kr i likvida medel.

Observera att dessa skydd är per konto.  Du kan få högre skydd genom att öppna ISK konton i flera banker.

Schablonskatt ISK konto

Du betalar som tidigare nämnt en årlig schablonskatt på värdet på ditt ISK konto.  Skatten betalas på det genomsnittliga värdet under året. Det beräknas från värdet på kontot vid den första dagen i varje kvartal.  Schablonskatten är baserade på statslåneräntan och är för  närvarande mycket låg, under 0.5%. Du måste betala denna skatt även om ditt investeringssparkonto gått ner i värde under året.  Du kan läsa mer om hur skatten beräknas på vår sida om investeringssparkonto skatt.

Avgifter och courtage

De flesta banker erbjuder gratis ISK konton utan årliga avgifter.  Man måste dock betala courtage när man köper och säljer värdepapper.  Detta courtage kan skilja sig mycket mellan olika banken. det är normalt mycket billigare att handla online än det är att använda sig av personlig service.   Välj alltid en ISK med så låga courtage som möjligt. Låga courtage gör det enklare att tjäna pengar.  Detta är speciellt sant för aktiva handlare.  Du kan jämföra avgifter och courtage här.

Alternativ till investeringssparkonto

Investeringssparkonto eller kapitalförsäkring

Dessa båda sparformer har sina likheter men också mycket viktiga skillnader.

Den viktigaste skillnaden är att du får ta ut och sätta in pengar när du vill på ditt investeringssparkonto.  Du kan stänga ditt ISK konto imorgon om du vill.  En kapitalförsäkring är en försäkring som administreras av ett försäkringsbolag och som har en viss bindningstid.  Du får inte ta ut pengarna i förväg.

I en kapitalförsäkring äger du aldrig de aktier och tillgångar som ingår. Du har bara en fordran på försäkringsbolaget för motsvarande belopp.  Du äger inte aktierna och står inte med i ägarboken.  Det är försäkringsbolaget som äger aktierna och de är de som får använda aktiernas röststyrka på bolagsstämman.

I ett ISK konto är du ägare till aktier och de står i ditt namn.  Du får gå på bolagsstämman och använda dina aktiers röstvärde på stämman.

Båda kontotyperna schablonbeskattas. En ISK omfattas av investerarskyddet, det gör inte en kapitalförsäkring.

Juridiska personer (Företag) får teckna kapitalförsäkringar.  De får inte öppna ISK konton.

Generellt så är en ISK ofta bättre eftersom du behåller aktiernas rösträtt, täcks and investerinsgsskyddet och det finns ingen bindningstid utan du får ta ut pengar när som helst.  Privatpersoner bör oftast välja en ISK.  Kapitalförsäkringar är ett bättre alternativ för företag och andra juridiska person eftersom dessa inte får öppna ett investeringssparkonto.