Ränta ISK Konto

Den mycket låga statslåneräntan i Sverige har lett till att de flesta vanliga sparkonton inte betalar någon ränta.  Detsamma är sant för pengar som du har stående på ditt ISK konto.  Ingen av de banker som vi har med i vår jämförelse erbjuder förnärvande någon ränta på likvida medel i ditt ISK konto.  Det är synd eftersom det givetvis vore mer fördelaktigt för sparare om dessa konton erbjöd ränta.  Huruvida man får ränta på likvida medl är dock inte någon viktig faktor att ta i beaktande när man väljer ett ISK konto.  Det är bra om ett konto erbjuder ränta men det är ingen katastrof om de inte har det.  Anledningen till detta är att ISK konton inte är avsedda att ha pengar i. De är skapade för att göra det lätt att investera i aktier och fonder.   Du skall med andra ord i normala fall inte har mycket likvida medel på ditt konto utan pengarna skall i normalfallet investerar i  aktier, fonder och andra finansiella instrument.

Om en bank erbjuda ränta på sitt ISK konto så är det ett plus men du skall inte utesluta ett konto bara för att det inte erbjuder ränta.

Du skall normallt försöka att undvika att ha kontanta medel på ditt ISK konto.  Att ha kontanter kommer kosta dig pengar eftersom du inte får någon ränta på dessa pengar men fortfarande måste betala den årliga schablonbeskattningen.  Detta innebär att du förlorar nästan 0.5% av dine kontanta medel på kontot varje år.

Jämför Ränta

avanza bank
Rörlig Ränta:
0.00%
 
nordnet bank
Rörlig Ränta:
0.00%
 
 
aktieinvest
Rörlig Ränta:
0.00%
 
 
fondab
Rörlig Ränta:
0.00%
 
 
handelsbanken
Rörlig Ränta:
0.00%
 
 
nordea
Rörlig Ränta:
0.00%
 
 
seb
Rörlig Ränta:
0.00%
 
 
swedbank
Rörlig Ränta:
0.00%
 
 
Danske Bank
Rörlig Ränta:
0.00%
 
 
länsförsakringar
Rörlig Ränta:
0.00%
 
 
skandiabanken
Rörlig Ränta:
0.00%
 
 
Åkandsbanken
Rörlig Ränta:
0.00%