Handelsbanken ISK

handelsbanken iskUndvik Handelsbanken ISK eftersom de inte tillåter dig att flytta ditt ISK konto till en annan bank.  Jag tycker inte du skall använda en bank som inte ger dig friheten att flytta ditt sparande om du så önskar.  Jag rekommenderar att du istället tar en titt på Avanza eller Nordnet. Om Handelsbanken i framtiden ändrar reglerna kring flytt av sin ISK så kommer de få ett betydligt högre betyg.

Omdöme

ISK kontot som handelsbanken erbjuder är relativt bra men vi kan inte rekommendera det eftersom de inte låter dig flytta ut ditt sparande. Att en bank låser in ditt sparande så att du inte kan flytta det är oss en oförlåtlig synd och jag rekommenderar att du väljer en annan mäklare. En mäklare som fokuserar på att erbjuda sina kunder bästa möjliga service och valfrihet.

Jag rekommenderar som sagt att du istället tar en titt på Avanza eller Nordnet.

Om ISK Handelsbanken

Handelsbanken erbjuder ett ISK konto som erbjuder allt du förväntar dig att ett ISK Konto skall erbjuda.  Det är gratis att öppna ett ISK konto.  Du kan handla med aktier, fonder och en rad andra värdepapper.

handelsbanken isk konto

Bankgaranti

Om du har likvida medel i ditt ISK konto hos Handelsbanken så skyddas dessa av bankgarantin.  Bankgarantin skyddar upp till 100 000 Euro.  Dvs ca 950 000 kr.

Investerarskydd

Investeringar gjorda genom Handelsbankens investeringssparkonto skyddas av investeringsskyddet.  Detta skydd hindrar inte att du förlorar pengar på investeringar. Aktier och fonder kan fortfarande går ner i värda.  Investerarskyddet skyddar dig bara när du förlorar pengar till följd av att en förvaltare eller annan finansiell institution hamnar på obestånd.

Flera isk konton Handelsbanken

Ja. Du kan ha så många investeringssparkonton du vill hos Handelsbanken.

Courtage Handelsbanken ISK

Hur mycket du betalar i courtage beror på om du handlar online eller via ett bankkontor och på hur mycket pengar du handlar aktier för. Om du handlar aktier online så betalar du 0,09 %, i courtage.  Observera att lägsta courtage är 99 kr vilket gör det dyrt att använda handelsbanken för små affärer,

Om du handlar via ett kontor eller via telefon så betalar du 0.50% i courtage. Lägsta courtage via ett kontor är 175 kr.

Ränta Handelsbanken ISK

Handelsbanken betalar inte någon ränta på pengar som du har stående på din ISK.

Ta ut pengar från isk i Handelsbanken

Du kan när som helst ta ut pengar från din ISK.  Du får även när som helst sälja tillgångar och ta ut de pengar som denna försäljning genererar.  Det finns inga begränsningar för hur ofta du får ta ut eller sätta in pengar.

Värdepapper

Handelsbanken låter dig handla med en rad olika finansiella instrument.  Bland dessa hittar du t.ex:

Aktier

De erbjuder handel med ett stort utbud av Svenska och utländska aktier.

Fonder

Handelsbanken låter dig handla med mer än 1000 olika fonder. Av dessa är ca 100 fonder som förvaltas av Handelsbanken.  De resterande 900 är externa fonder som förvaltas av andra företag.

Bitcoin

Nej, du kan inte handla med bitcoin i din ISK hos Handelsbanken.’

Andra värdepapper

Handelsbanken låter dig handla med en rad andra strukturerade värdepapper såsom t.ex. fonder.

Flytta isk till Handelsbanken

Det är gratis att flytta värdepapper till din ISK hos Handelsbanken. Handelsbanken tar inte ut någon avgift.  I vissa fall så kan dock den bank som du flyttar från ta ut en avgift för deras roll i flytten.

Tänk noga igenom om du vill flytta värdepapper till Handelsbanken ISK.   De låter dig inte flytta ut värdepappren igen.  Jag skulle välja att istället flytta värdepappren till en ISK som låter mig flytta ut värdepappren om jag så önskar.  De två bästa ISK konton på den svenska marknaden är enligt mig Nordnet och  Avanza.

Flytta från Handelsbanken

Nordea tillåter inte att du flyttar värdepapper som du har i ditt investeringsparkonto hos Nordea till en annan bank. De är en av få banker som inte tillåter flytt.

Handelsbanken isk Skatt

Ett ISK konto hos Handelsbanken beskattas som alla andra ISK konton.  Du kan läsa mer om detta på vår sida om ISK beskattning.