Nordea ISK

nordea ISKUndvik Nordea ISK eftersom de inte tillåter dig att flytta ditt ISK konto till en annan bank.  Jag tycker inte du skall använda en bank som inte ger dig friheten att flytta ditt sparande om du så önskar.  Jag rekommenderar att du istället tar en titt på Avanza eller Nordnet.

Omdöme

ISK kontot som Nordea erbjuder är relativt bra men vi kan inte rekommendera det eftersom de inte låter dig flytta ut ditt sparande. Att en bank låser in ditt sparande så att du inte kan flytta det är oss en oförlåtlig synd och jag rekommenderar att du väljer en annan mäklare. En mäklare som fokuserar på att erbjuda sina kunder bästa möjliga service och valfrihet.

Jag rekommenderar som sagt att du istället tar en titt på Avanza eller Nordnet.

Om ISK Nordea

Nordea erbjuder en ISK som erbjuder dig att handla med aktier, fonder och en del andra värdepapper. Det kostar inget att öppna ett ISK konto hos Nordea.

nordea isl

Bankgaranti

Pengar som du har insatta på ditt ISK konto hos Nordea skyddas av bankgarantin.

Investerarskydd

Ditt sparande hos Nordea täcks av investerarskyddet. Detta skydd skyddar dig mor försluster till följd av att en finansiell förvaltar hamnar på obestånd.  Det skyddar dig inte mot förluster som orsakats av att värdepapper gått ner i värde.

Flera isk konton Nordea

Ja. Du får ha flera olika ISK konton hos Nordea om du vill ha det.  Det kan t.ex. vara bra om du vill ha olika konton för att spara mot olika mål.

Courtage Nordea ISK

Courtage om du handlar online ligger på mellan 1-99 kr.  Exakt hur mycket du betalar i courtage beror på hur mycket du investerar. På större affärer utg¨r ett fast courtage om 0,06%.

Om du vill handla med aktier via telefon eller om du går in på ett bankkontor så är courtaget mycket högra.  Du betalar då 0.40% i courtage.  Minsta courtage när du besöker ett bankkontor eller handlar via telefon är 250kr.  Premiumkunder betalar ett lägre courtage.

Ränta Nordea ISK

Du får för närvarande ingen ränta på pengar som du har stående på diit ISK konto.  Till följd av det låga ränteläget så finns det just nu ingen bank som erbjuder ränta på likvida medel som du har stående på ditt ISK konto.

Ta ut pengar från isk i Nordea

Du får när som helst sälja av tillgångar och ta ut pengar från ditt ISK konto. Det finns inga begränsningar för när du får ta ut mer pengar.  Läs mer om att ta ut pengar från ditt ISK,

Värdepapper

Du kan handla med ett brett utbud av olika värdepapper  i ditt Nordea investeringssparkonto.  Bland dessa värdepapper hiittar du t.ex_

Aktier

Nordea låter dig handla med ett stort utbud Svenska och utländska aktier.

Fonder

Nordea ger dig tillgån till ca 550 olika fonder.  Ungefär hundra av dessa är Nordeas egna fonder medan resterande fonder är externa fonder som förvaltas av andra fondförvaltare.

Bitcoin

Du kan inte handla med Bitcoin i ditt Nordea ISK.

Andra värdepapper

Nordea tillåter handel med en rad andra värdepapper såsom t.ex. optioner.

Flytta isk till Nordea

Det är gratis att flytta värdepapper till ditt ISK Konto hos Nordea.  Nordea tar inte ut några avgifter för detta.  Det är dock möjligt att banken som dy flyttar värdepapper från tar ut en avgift för att låta dig flytta ut dem.  Vissa banker tar ut en avgift, andra inte. Avgifterna är vanligen inte särskillt stora.

Tänk dig för innan du flyttar värdepapper till ditt Nordea ISK.  Nordea låter dig inte flytta ut dem igen.

Flytta från Nordea

Nordea tillåter inte att du flyttar värdepapper som du har i ditt investeringsparkonto hos Nordea till en annan bank. De är en av få banker som inte tillåter flytt.

Nordea isk Skatt

Ett ISK konto hos Nordea beskattas som alla andra ISK konton.  Du kan läsa mer om detta på vår sida om ISK beskattning.