Flytta ISK

I denna guide:

Kan jag flytta mit ISK konto?

flytta iskDet är upp till varje bank att bestämma om de vill tillåta att du flyttar ditt ISK konto eller inte. De flesta banker tillåter att du flyttar ditt ISK konto till en annan bank. Jag rekommenderar att du undviker att öppna ett ISK konto hos en bank som inte låter dig flytta innahaven i ditt ISK konto. Det kan leda till att du har stora värden i ett dåligt ISK konto utan att kunna flytta dina innehav. Detta är sant även om bankens ISK villkor är bra nu. Villkoren kan försämras senare utan att du kan flytta dina tillgångar. Du skall därför adrig öppna ett ISK konto hos en bank som inte tilåter att du flyttar ditt ISK konto.

Kan jag flytta enskillda tillgångar i mitt ISK Konto?

Du kan vanliga flytta hela ditt konto eller enskillda innehav. Det är vanligt att banken som du flyttar från tar ut en avgift för att administrera flytten. Banken du flyttar till tar normalt inte ut någon avgift. Det är vanligt att det är gratis att flytta hela ditt ISK konto medan du måste betala en avgift om du vill flytta en enskilld tillgång från ett ISK Konto till ett annat. Du måste ofta betala en administrationsavgift för varje enskild typ av tillgång du vill flytta (Såsom aktier i ett visst bolag). Många banker har en max avgift som är det högst belopp du behäver betala oavsett hur många enskillda tillgångar du flyttar. Maxavgiften motsvarar vanligen priset för att flytta 10 tillgångar. Det spelar ingen roll hur många fler tillgångar du flyttar. Du måste aldrig betala mer än maxavgiften.

Hur flyttar man sitt ISK konto?

Du måste fylla i dokument (Papper eller elektroniskt) för att bekräfta att du vill flytta ditt ISK konto eller tillgångar i ditt konto. Att fylla i dessa dokument är normalt enkelt. När du har fyllt i, signerat och skickat in dokumenten så sköter banken om flytten.  De tillgångar du vill flytta är normalt på ditt nya konto inom några dagar.

Det är vanligtvis den mottagande banken som sköter flytten.

Flytta till ISK konto

Om du har aktier och andra tillgångar som du vill föra över till ett ISK konto så kan du göra det.  Det är dock viktigt att veta att detta kommer ses som att d har sålt dina tillgångar och sedan köpt dem igen i ditt ISK konto.  Om tillgångarna har gått upp i värdet sedan duörst köpte dem så räknas detta som en beskattningsbar reavinst.  Det kan men andra ord bli relativt dyrt att flytta tillgångar till ett ISK konto och det är viktigt att noggrannt överväga hur vida det är värt denna kostnad för att flytta dem eller om de är bättra att behålla dessa  tillgångar utanför ditt ISK konto.

Avgift för att flytta ISK

avanza bank
Avgift:
Ja, Flytt av hela innehavet 0 kr. Flytt av enskilda värdepapper 39 kr/värdepappersslag, max 399 kr.
 
nordnet bank
Avgift:
Flytt av enskilda värdepapper 49 kr/värdepappersslag, max 490 kr. Gratis att flytta hela kontot.
 
 
aktieinvest
Avgift:
Ja. 39 kr/värdepapper, max 390 kr
 
 
fondab
Avgift:
500 kr för att flytta hela eller delar av innehavet.
 
 
handelsbanken
Avgift:
Tar inte ut någon avgift.
 
 
nordea
Avgift:
Nordea tar inte ut någon avgift när du flyttar värdepapper från ditt ISK konto i Nordea.
 
 
seb
Avgift:
Information saknas
 
 
swedbank
Avgift
Gratis att flytta svenska värdepapper.  500 kr för att flytta utländska aktie
 
 
Danske Bank
Avgift:
Nej
 
 
länsförsakringar
Avgift:
Nej
 
 
skandiabanken
Avgift:
enskilda svenska fonder och värdepapper 49 kr, max 399 kr.
 
 
Åkandsbanken
Avgift:
Flytta fond 500 kr
Flytta utländska aktier 500 kr