Lysa ISK

I denna guide:

Att investera i aktier, fondandelar och andra värdepapper i ett investeringssparkonto (ISK) har blivit mycket populärt bland de svenska spararna, och numera går det att använda sig av den svenska fondroboten Lysa för sina fondinvestering i ett ISK.

När du som privatperson öppnar ett konto hos Lysa AB för att börja använda deras fondrobot Lysa öppnas samtidigt ett ISK i ditt namn för att lägga de inköpta fondandelarna i. Detta innebär att de smidiga ISK-reglerna för beskattning gäller för ditt Lysa ISK.

För att använda Lysa krävs att du har fyllt 18 år, kan identifiera dig med Bank-ID och har din primära skatterättsliga hemvist i Sverige.

Vad är fondroboten Lysa?

Fondroboten Lysa är en automatiserad investeringstjänst som tillhandahålls av det svenska aktiebolaget Lysa AB.

Du får ge Lysa information om dina preferenser och svara på en rad frågor, och sedan ger Lysa dig ett investeringsförslag. Om du tackar jag till förslaget och gör en första insättning kommer fondroboten Lysa att börja investera i fonder åt dig, i enlighet med strategin du godkände.

Varje gång du gör en ny insättning till ditt konto hos Lysa investeras pengarna inom 1-3 bankdagar. Du kan göra manuella insättningar när du vill, men det går också att sätta upp en automatiserad månatlig överföring från ditt bankkonto via autogiro. Manuella insättningar kan göras med Swish, Bankgiro eller banköverföring.

Fondroboten Lysa gör inte bara initiala investeringar, utan kommer också att kontinuerligt hålla koll på din portfölj och vid behov göra justeringar av innehavet för att den valda strategin ska upprätthållas.

Varje gång du loggar in till ditt konto hos Lysa måster du verifiera din identitet med ditt Bank-ID.

Att spara i fonder i ett ISK med hjälp av Lysa

Vad innebär det att spara i ett ISK (investeringssparkonto)?

Ett investeringssparkonto (ISK) är ett särskilt konto för privarpersoner i Sverige. En särskilt skattelagstiftning gäller för de tillgångar du har i ett ISK – inklusive pengar och värdepapper – och grundtanken är att det ska vara så enkelt som möjligt för småsparare att investera i värdepapper utan att behöva oroa sig över krångliga deklarationer och snårig skattelagstiftning.

När du har ett ISK kommer det finansiella institutet du har ditt ISK hos – i det här fallet Lysa AB – att skicka information om ditt innehav direkt till Skatteverket varje år, och Skatteverket kommer att använda en schablon för att räkna fram din skatt.

Är detta en låst sparform?

Nej, det är det inte. Att investera i värdepapper med hjälp av Lysa och förvara dina värdepapper i ett ISK innebär inte att din investering är låst för någon viss tid eller att du måste betala någon straffavgift om du vill sälja av ditt innehav nästa vecka och ta ut pengarna.

Eftersom ISK beskattas baserat på innehav och baserat på realiserade vinster eller uttag, innebär ett uttag från ditt ISK hos Lysa inte att någon viss skattskyldighet plötsligt realiseras.

När du har begärt ett uttag från ditt konto hos Lysa kan du räkna med att pengarna dyker upp i ditt bankkonto inom 1-3 bankdagar. Lysa debiterar inte någon uttagsavgift.

Det går till och med att ordna med autogiro så att att pengar månadsvis överförs från ditt ISK hos Lysa till ditt vanliga bankkonto. Du kan välja mellan ett fast belopp eller en viss procent av ditt sparande. Detta är en populär lösning bland investerare som hunnit få ihop ett substantiellt sparande i sitt ISK hos Lysa och nu vill använda det, till exempel för att få ett extra tillskott i budgeten under en vistelse utomlands, under föräldraledighet eller efter att man gått i pension. Du behöver inte uppfylla något visst krav (t ex ålderskrav) för att börja ta ut pengar ur ditt ISK hos Lysa på detta vis.

Kan jag ha flera ISK hos Lysa?

Ja, du kan öppna flera ISK hos Lysa och använda dem för olika typer av sparande, till exempel vad gäller sparmål, risknivå och tidshorisont. Du kan till exempel ha ett ISK där du sparar för pensionen om 30+ år och ett annat där du sparar för att göra en resa om två år.

Kan jag flytta mitt befintliga ISK till Lysa?

Ja, om du har ett ISK hos någon annan tillhandahållare, till exempel din bank, kan du välja att flytta det till Lysa. Lysa tar inte ut någon avgift för att ombesörja flytten, däremot kan tillhandahållaren du flyttar ifrån ta ut en flyttavgift, så det är viktigt att du kontrollerar detta innan du fattar något beslut.

Hur investeras mina pengar?

Hur dina pengar kommer att investerar i ditt ISK hos Lysa beror på flera faktorer, inklusive den risnivå och tidshorisont du angett, och om du valt inställningen ”Bred” eller inställningen ”Hållbar”. Väljer man Bred får fondroboten tillgång till ett större utbudet av fonder att placera pengarna i. Väljer man Hållbar diskvalificeras fonder med vissa inriktningarna för att undvika att pengarna investeras i fossila bränslen, spelbranschen, alkohol/tobak, med mera. Mer detaljerad information om detta hittar du hos Lysa.se.

Oavsett om du väljer Bred eller Hållbar har Lysa vissa grundprinciper för investeringarna:

  • De väljer fonder med låg förvaltningskostnad. Ett typiskt val är en index nära fond med mycket låg förvaltningsavgift.
  • Pengarna investeras för att uppnå en hög grad av riskspridning, med olika typer av diversifiering, inklusive geografisk diversifiering, branschdiversifiering och typ av företag. Till skillnad från många berömda globalfonder brukar Lysa inte bara hålla sig till exponering mot väletablerade storföretag på stabila marknader, utan även göra vissa investeringar i småföretagarfonder och fonder för tillväxtmarknader, vilket ytterligare ökar diversifieringen.